COVID 19

COVID 19

Svinkløv Camping er åben og følger alle de anvisninger, som Sundhedsstyrelsen giver løbende vedr. Corona virussen.

Vores gæster kommer i egen campingvogn, autocamper, telt eller lejer en hytte hos os. Som gæst med egen beboelse/hytte kan man kontrollere sit nærmiljø og føle sig lige så tryg på en campingplads som hjemme. Man har sin egen afgrænsede flade med meget luft omkring sig.  På nuværende tidspunkt skal der ikke bæres mundbind i fællesrum/hvor andre færdes indendørs. Når du besøger os, vil du i receptionen heller ikke skulle bære mundbind. Vores personale i receptionen står bag en skærm og skal derfor ikke bære mundbind. I servicebygningerne er der ikke krav om mundbind, når du går ind i f.eks. køkkenet og frem til du sidder ned. I toilet- og badområdet vil du heller ikke skulle bære mundbind frem til du er inde på det enkelte aflåste toilet- eller bruserum.

Vi henstiller til, at vores personale får plads til at rengøre servicebygningerne uden adgang for andre til enkelte toiletter/bruserum – blot for at vi både kan passe på os selv men også på hinanden.

Vi overholder alle regler og gør mere end myndighederne påkræver, men vi gør også vores til at holde hjulene i gang, i det omfang det er forsvarligt. Er du usikker eller i risikogruppe, skal du naturligvis tage dine egne forholdsregler og forbehold. Vi vurderer alle aktiviteter i forhold til de retningslinjer som myndighederne udstikker.

  • I køkkenerne er der opslag på døren for hvor mange der må være i det enkelte rum.
  • Der er håndsprit ved alle servicebygninger, men vi anbefaler også, at alle selv tager håndsprit med og er grundige med at vaske hænder.
  • Vi anbefaler at man benytter toilet i egen vogn, laver mad hos sig selv osv. i det omfang man kan, og benytter køkkenfaciliteterne, når der er færrest muligt, så brugen bliver spredt mere over døgnet, som man har oplevet i f.eks. supermarkeder.

Hvis du for nylig har været i kontakt med en smittet, selv er smittet eller føler dig syg, forventer vi, at du ikke tjekker ind på pladsen eller opholder dig her. Vi forventer, at du sammen med os er med til at undgå smitte ved at overholde Sundhedsstyrelsens udmeldte retningslinjer. Vi håber på jeres forståelse og opfordrer alle til at passe godt på sig selv og hinanden.

Ved spørgsmål, kontakt os gerne på info@svinkloevcamping.dk